ALAY SA DIYOS
ALAY SA DIYOS

I
O DIYOS, AWANG 'DI MABILANG, TANGGAPIN MO YARING AMING ALAY;
GAWIN ITO BILANG TANDA NG AMING KALIGTASAN.

REFRAIN
NARITO O AMA, ALAK AT TINAPAY, BUNGA NG LUPA
AT NG AMING PAGGAWA.

II
O DIYOS, AWANG 'DI MABILANG TANGGAPIN MO YARING AMING ALAY
GAWING ALAALA NG PAGKAMATAY,
MULING PAGKABUHAY NI HESUKRISTO.Article Author: Angel Cambido
Date Published: July 31, 2018
Last Update: July 31, 2018

Post your own article. Its Free and no Registration required

Help Us Grow by Sharing This Page